Széchényi 2020

Eszterházy Károly Egyetem Projekt Igazgatóság


Pályázataink:

Nyertes pályázatok:

 

EFOP-3.4.1-15-2015-00003
PéldaKép-p Szakmai Program (Kapcsolatépítés, Kutatás, Hálózatosodás és Társadalmi felelősség vállalás) az Egri Roma Szakkollégium tagjainak munkájával

 

EFOP-3.6.1-16-2016-00001
Kutatási kapacitások és szolgáltatások komplex fejlesztése az Eszterházy Károly Egyetemen

 

GINOP-2.3.2-15-2016-00061
Szőlő-bor kutatás-fejlesztési kiválósági központ létrehozása

 

KEHOP-5.2.11-16-2016-00046
Fotovoltaikus rendszerek kialakítása az Eszterházy Károly Egyetemen

 

EFOP-3.1.2-16-2016-00001

A köznevelés módszertani megújítása a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése céljából - komplex alapprogram bevezetése a köznevelési intézményekben

 

EFOP-3.5.1-16-2017-00011

Duális és gyakorlatorientált képzések fejlesztése az Eszterházy Károly Egyetemen

 

EFOP-3.4.3-16-2016-00010
Az Eszterházy Károly Egyetem fejlesztése a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében 


EFOP-3.4.4-16-2017-00024
4 Campus Program - A felsőoktatásba való bekerülést elősegítő készségfejlesztő és kommunikációs programok megvalósítása, valamint az MTMI szakok népszerűsítése az Eszterházy Károly Egyetemen

 

EFOP-4.2.1-16-2017-00012
Az Eszterházy Károly Egyetem infrastrukturális fejlesztése

 

EFOP-3.6.2-16-2017-00001

Komplex vidékgazdasági és fenntarthatósági fejlesztések kutatása, szolgáltatási hálózatának kidolgozás a Kárpát-medencében

 

EFOP-3.6.2-16-2017-00014
Nemzetközi kutatási környezet a fényszennyezés vizsgálatának területén

 

EFOP-3.2.2-VEKOP-15-2016-00001
A köznevelés tartalmi szabályozóinak megfelelő tankönyvek, taneszközök fejlesztése és digitális tartalomfejlesztés (OFI)

 

SKHU
Development of webGIS platform based on big-geodata for the Tokaj Wine Region foster cross-border collaboration

 

EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001
A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása

 

 

Benyújtott pályázatok:

  

EFOP-3.3.5-17-2017-00007

Iskolai Közösségi Program megvalósítása az EKE Gyakorlóiskolájában és az Egri Tankerületi Központ intézményeiben

 

EFOP-3.7.3-16-2017-00093
Tudás, élmény és könyvtár – mindenkinek: az egész életen át tartó tanuláshoz való hozzáférés biztosítása az Eszterházy Károly Egyetemen

 

EFOP-4.1.3-17-2017-00054
Az Egri „Gyakorló" infrastrukturális fejlesztése

 

EFOP-3.2.5-17-2017-00012

LeszEK-E? MTMI pályaorientáció, készség- és kompetenciafejlesztés az egri „Gyakorlóban"

 

EFOP-3.3.7-17-2017-00028

Informális és nem formális tanulási lehetőségek kialakítása a köznevelési intézményekben

 


< Vissza